Nỗi buồn bè bạn – Nhớ bạn Nguyễn Mộng Giác

Posted: 10/07/2012 in Thơ, Trần Hoan Trinh
Thẻ:

Trần Hoan Trinh


Nhà văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Thằng bạn tri âm mới bỏ đi
Bạn thơ bạn rượu cũng không về
Bạn điên bạn tỉnh đều xa hết
Ta thức hay chừng đang ngủ mê ?

Thuở ấy dăm thằng thân thiết nhau
Khi ông khi tớ khi mày tau
Chiều tà tà phố nhìn thiên hạ
Tối quán cóc ngồi luận trước sau

Đứa đọc dăm câu thơ Nguyễn Bính
Đứa khe khẽ hát Trịnh Công Sơn
Đứa vo khói thuốc tìm thi hứng
Đứa rót tràn ly mộng chập chờn

Thời thế đổi thay người mỗi ngả
Đứa về cố quận đứa tha hương
Đứa qua bể Bắc tìm đất lạ
Đứa lạc trời Tây nhớ cội nguồn

Ta một mình giữa cuộc trăm năm
Trong cô đơn lòng mơ ước thầm
Mai rồi tất cả về sum họp
Và bạn bè xưa lại quẩn quanh

Nhưng một thằng đi, hai thằng đi
Và ba thằng có xác tro về
Còn ta cứ phơ phơ đầu bạc
Nhớ cố tri rồi khóc cố tri !

Trần Hoan Trinh
3 tháng 7 năm 2012
Nguồn: Trần Thị LaiHồng chuyển bài

Đã đóng bình luận.