Khi có em

Posted: 03/09/2012 in Amư Nhân, Âm Nhạc, Gia Tuấn, Phan Thành Khương, Thơ

Amư Nhân

Thơ: Phan Thành Khương; Nhạc: Amư Nhân; Tiếng hát: Gia Tuấn

[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Đã đóng bình luận.