Học sinh là người… | Chạy, Sông Tranh!

Posted: 09/09/2012 in Hà Thúc Sinh, Thơ

Hà Thúc Sinh

Học sinh là người…

Tổ quốc mong cho mai sau… Tin các báo trong
nước ngày 25-8-12, học sinh thôn Tân Thượng
ở Hà Tĩnh, đánh nhau trong một trận đá banh,
công an xã bênh người nhà đã lôi 7 em lên tra
tấn đến tan nát hình hài.

Một đám học sinh một quả banh
Xảy ra đánh lộn chuyện thường tình
Ðội thua một cậu con ông kẹ
Bên thắng toàn dân bố búa liềm
Mắt cá lưng xương trai bảy đứa
Ðòn tra điện giật xã vài tên
Công to to lắm công an đảng
Ðã đổi thành công bảy trái tim

8-12

 

Chạy, Sông Tranh!

TS Lê văn Dũng (viện Vật Lý Ðịa Cầu): “Trong vòng
5 ngày khu vực này (Thuỷ điện Sông Tranh 2) đã xảy
ra 13 trận động đất lớn nhỏ
” (ViệtBáo.vn 7-9-12).

Nhảy đầm liên tục nhà cầu đường
Là đập làm long chuyển thạch tầng
Thợ chữa Sông Tranh tài họa thánh
Quan ngồi Hà Nội phán như thần
Khe tuôn ngang đập bôi keo rởm
Bom lửng lưng trời nói chuyện nhăng
Tam đại trừ khi chờ tắm biển
Bằng không chạy chạy bớ nhân dân

9-12

Hà Thúc Sinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.