Em hãy về Ninh Thuận với anh

Posted: 15/09/2012 in Âm Nhạc, Gia Tuấn, Mạnh Hiếu, Phan Thành Khương, Thơ

 

[Bản ký âm PDF]

Nhạc: Mạnh Hiếu
Thơ: Phan Thành Khương
Tiếng hát: Gia Tuấn
Nguồn: Phan Thành Khương gửi YouTube link và bản ký âm

Đã đóng bình luận.