Những giòng sông lụa mới

Posted: 01/11/2012 in Âm Nhạc, La Toàn Vinh, Phan Ni Tấn, Phạm Hồng Biển, Thơ

 
Nhạc: Phan Ni Tấn
Thơ: La Toàn Vinh
Tiếng hát: Hồng Biển
Hòa âm: Studio Sao Biển
Nguồn: La Toàn Vinh gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.