Trường tương tư

Posted: 16/11/2012 in Lương Ý Nương, Thơ, Trần Thị LaiHồng

Lương Ý Nương
Trần Thị LaiHồng dịch

Hoa rời lá rụng tả tơi rơi
Ngày nhớ ngày mong chẳng thấy người
Ruột đứt đứt đoạn càng day dứt
Mắt ngấn lệ thầm rơi mãi rơi …

Thiếp một tấc lòng đau xót đau
Thổ lộ cùng ai để giãi bày
Muốn nhờ gió thổi tan mây tán
Gửi hộ vầng trăng chàng có hay

Ôm đàn lên lầu cao
Lầu cao hoa giãi nguyệt
Tương tư khúc không thành
Lệ rơi giây đàn đứt

Người bảo sông Tương thăm thẳm sâu
Có biết tương tư sâu nỗi đau
Sông sâu đáy dễ tìm dò thấu
Tương tư chẳng biết bến bờ đâu

Chàng ở đầu sông Tương
Thiếp ở cuối sông Tương
Nhớ thương mà chẳng thấy
Cùng uống nước sông Tương !

Chập chờn hồn mộng mông lung
Hẹn nhau chín suối có cùng thấy nhau
Tương tư lỡ bước qua cầu
Mới hay tình lụy âu sầu riêng mang

Trường tương tư hề trường tương tư
Tương tư dằng dặc biết về đâu
Ví bằng sớm biết đau thương nhớ
Thì chẳng lụy si tự thuở đầu ….

Lương Ý Nương
Trần Thị LaiHồng dịch
Nguồn: Tác giả gửi

Trong “Tình sử” có chép như sau: vào triều nhà Chu đời Ngũ Quý (Ngũ Đại) bên Tàu, có người con gái của Lương Tiêu Hồ 梁瀟湖 tên Ý Nương 意娘, cùng với Lý Sinh 李生 là họ hàng con cô con cậu, thường hẹn hò gặp gỡ. Nhân ngày trung thu ngắm trăng, ngầm hẹn ước với Ý Nương, lưu luyến không rời, nhưng bị cha mẹ ngăn cấm, Gặp ngày trời thu, Ý Nương viết bài thơ Trường Tương tư này.

Trường tương tư (nguyên tác tiếng Hán việt)

Lạc hoa lạc diệp lạc phân phân,
Tận nhật tư quân bất kiến quân.
Trường dục đoạn hề trường dục đoạn,
Lệ châu ngân thượng cánh thiêm ngân.

Ngã hữu nhất thốn tâm,
Vô nhân cộng ngã thuyết.
Nguyện phong xuy tán vân,
Tố dữ thiên biên nguyệt.

Huề cầm thướng cao lâu,
Lâu cao nguyệt hoa mãn.
Tương tư vị tất chung,
Lệ trích cầm huyền đoạn.

Nhân đạo Tương giang thâm,
Vị để tương tư bạn.
Giang thâm chung hữu để,
Tương tư vô biên ngạn.

Quân tại Tương giang đầu,
Ngã tại Tương giang vĩ.
Tương tư bất tương kiến,
Đồng ẩm Tương giang thuỷ.

Mộng hồn phi bất đáo,
Sở khiếm duy nhất tử.
Nhập ngã tương tư môn,
Tri ngã tương tư khổ.

Trường tương tư hề, trường tương tư,
Trương tương tư hề, vô tận cực.
Tảo tri như thử quải nhân tâm,
Hồi bất đương sơ mạc tương thức.

Lương Ý Nương

Đã đóng bình luận.