Sài-Gòn 100 năm một mối tình

Posted: 19/12/2012 in Âm Nhạc, Diên An, La Toàn Vinh, Leezol, Phan Ni Tấn


 
Nhạc: Phan Ni Tấn
Thơ: La Toàn Vinh
Hòa âm: Phạm Hồng Biển
Tiếng hát: Diên An và rapper Leezol
Nguồn: La Toàn Vinh gửi đường dẫn YouTube.

Đã đóng bình luận.