Sài-Gòn cà-phê đắng

Posted: 24/01/2013 in Âm Nhạc, Diên An, La Toàn Vinh, Phan Ni Tấn, Thơ


 
Nhạc: Phan Ni Tấn
Thơ: La Toàn Vinh
Hòa âm: Phạm Hồng Biển
Tiếng hát: Diên An
Nguồn: La Toàn Vinh gửi đường dẫn YouTube.

Đã đóng bình luận.