Vết sẹo hồng trên ngón tay đeo nhẫn

Posted: 18/02/2013 in Phan Thành Khương, Thơ

Phan Thành Khương
Tặng Minh, Khuê, Danh, Nghĩa, Nam, Quang, …

chien_tranh_trung_viet_1979

Giặc Trung Quốc đánh vào biên giới,
Đánh vào da thịt Việt Nam,
Em chích ngón tay, lấy máu viết đơn,
Tình nguyện ra đi diệt loài quỉ dữ.

Những dòng chữ lao theo những dòng chữ,
Cháy rực lên nỗi căm hận giặc thù.

Đến hôm nay, ngón tay nhỏ hiền khô
Còn vết sẹo hồng hồng ở đó.

Có một hình ảnh mà muôn ngàn năm tôi vẫn nhớ,
Ấy là vết sẹo hồng trên ngón tay đeo nhẫn của em.

Phan Thành Khương
Ninh Thuận, tháng 5 năm 1979
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.