Trăng Nguyên Tiêu

Posted: 03/03/2013 in Thơ, Trần Thị LaiHồng

Trần Thị LaiHồng

full_moon_jan_15-rich-trommater
Full moon – Rick Trommater

1.
Trăng Nguyên Tiêu lồng lộng
mộng về sáng lai láng nhớ thương
ôm một cõi vô thường

2.
Ôm vầng trăng trong tay
hay ôm trọn nhất nguyên nhị thể
mật ngọt và đắng cay

3.
Ôm vầng trăng trong tay
tưởng ánh trăng đầy trong mắt xanh
trăng … cùng tương tư anh

4.
Ôm hạnh phúc trong tay
trên vai oằn nặng gánh đau thương
của TÌNH YÊU khác thường …

Trần Thị LaiHồng
Nguồn: Tác giả gửi thơ haiku và ảnh

Đã đóng bình luận.