Pleiku nhớ em

Posted: 11/03/2013 in Âm Nhạc, Châu Đình An, Sơn Trường, Thơ

Châu Đình An

pleiku

Ý thơ: Sơn Trường; Nhạc: Châu Đình An; Tác giả trình bày
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.