Archive for the ‘Sơn Trường’ Category

Châu Đình An

pleiku

Ý thơ: Sơn Trường; Nhạc: Châu Đình An; Tác giả trình bày
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.