Sài Gòn – Bùi Giáng

Posted: 04/04/2013 in Âm Nhạc, Diên An, La Toàn Vinh, Phan Ni Tấn, Thơ

Phan Ni Tấn

bui_giang-dinh_cuong
Để nhớ Bùi Giáng
(Sơn dầu trên giấy 18 x 24 in) – Đinh Cường

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Hòa âm: Phạm Hồng Biển; Tiếng hát: Diên An

ban_ky_am

Nguồn: La Toàn Vinh gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.