Sai Gon New York Valentine

Posted: 04/06/2013 in Âm Nhạc, Diên An, La Toàn Vinh, Phan Ni Tấn, Thơ

Phan Ni Tấn


Blue Jazz
dinhcuong

Thơ: La Toàn Vinh; Nhạc: Phan Ni Tấn; Hòa âm: Phạm Hồng Biển; Tiếng hát: Diên An
ban_ky_am

Nguồn: La Toàn Vinh gửi bản nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.