Ngân Hạnh Bạch Quả

Posted: 20/09/2013 in Johann Wolfgang von Goethe, Thơ, Trần Thị LaiHồng

Johann Wolfgang von Goethe
Trần Thị LaiHồng chuyển ngữ
Viết cho Emma

ginkgo_biloba-goethe
Nguyên bản bài thơ Ginkgo biloba [1]
của Johann Wolfgang von Goethe [2].

Chiếc lá này
từ cội cây Đông phương vào vườn nhà
gợi điều bí ẩn
là niềm thích thú chính ta và bao người …

có phải lá là nhất thể sinh động
đã tự phân
hay chính hai nhị nguyên từng tách lìa
nay quyết phải hợp về nhất thể ?

để đáp lại
ta có lời giải:
– Em có lưu ý trong thi ca ta
rằng ta là Một và Hai ?

Ginkgo biloba

Bản tiếng Đức:

Dieses Baums Blatt, der von Osten
Meinem Garten anvertraut,
Gibt geheimen Sinn zu kosten,
Wie’s den Wissenden erbaut.
Ist es ein lebendig Wesen,
Das sich in sich selbst getrennt?
Sind es zwei, die sich erlesen,
Dasz man sie als Eines kennt?
Solche Frage zu erwidern,
Fand ich wohl den rechten Sinn:
Fühlst du nicht an meinen Liedern,
Dasz ich Eins und doppelt bin?

Bản tiếng Anh:

This leaf from a tree in the East,
has been given to my garden.
It reveals a certain secret,
which pleases me and thoughtful people.
Does it represent One living creature
which has divided itself?
Or are these Two, which have decided,
that they should be as One?
To reply to such a Question,
I found the right answer:
Do you notice in my songs and verses
that I am One and Two?

Johann Wolfgang von Goethe
Trần Thị LaiHồng chuyển ngữ

Chú thích của dịch giả:

[1] Hình chụp lại từ nguyên bản bài thơ của Johann Wolfgang van Goethe sáng tác ngày 15 tháng 9 năm 1815, hiện trưng bày tại Bảo tàng viện Goethe Düsseldorf (Germany). Hai lá Ngân Hạnh Ginkgo biloba từ cây vườn nhà, do chính tác giả dán.

johann_wolfgang_von_goethe
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

[2] Johann Wolfgang von Goethe, thi sĩ, khoa học gia, triết gia, và chuyên nghiên cứu về thực vật, sáng tác bài Ginkgo biloba ngày 15 tháng 9, 1815, tặng bà Marianne van Sillemer, đọc trong một buổi họp bạn. Ngân Hạnh Bạch Quả trong thơ Goethe là nhất nguyên nhị thể, và là biểu tượng của Tình Yêu đan kết Tình Bạn. Cây Bạch Quả trong vườn đã gây cảm xúc cho bài thơ này, hiện vẫn còn tại Heidelberg bên Đức. Nguyên văn bằng tiếng Đức, đăng trong tập ‘West-östlichen Divan’ (book Suleika) năm 1818.

Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.