Archive for the ‘Johann Wolfgang von Goethe’ Category

Johann Wolfgang von Goethe
Trần Thị LaiHồng chuyển ngữ
Viết cho Emma

ginkgo_biloba-goethe
Nguyên bản bài thơ Ginkgo biloba [1]
của Johann Wolfgang von Goethe [2].

Chiếc lá này
từ cội cây Đông phương vào vườn nhà
gợi điều bí ẩn
là niềm thích thú chính ta và bao người …

có phải lá là nhất thể sinh động
đã tự phân
hay chính hai nhị nguyên từng tách lìa
nay quyết phải hợp về nhất thể ?
(more…)