Đêm giỗ còn một mình với con muỗi

Posted: 12/11/2013 in Ngu Yên, Thơ

Ngu Yên

mosquito

khi ngồi bất động rất lâu nghĩ về những tâm khổ
làm người thật sự là làm gì?
đèn khuya sơn ánh vàng lên bàn thờ màu não lòng kẻ sống
những hình chưng người chết không thấy ai về
họ thật sự đã làm gì trước khi hấp hối?

mắt họ nhìn ra dường như linh động thấy được tôi
còn mắt tôi sống động sao không thấy
làm người thật sự là thấy cái gì?
mắt họ muốn nói: Chết rồi mới thấy hoặc chết rồi vẫn không thấy?

vang vang thầm lặng tiếng đọc kinh ban chiều
cầu cho tôi cầu cho người quá cố
không hiểu ai đang nghe ai
họ là những người đã dạy tôi khôn lớn
làm người thật sự là nghe điều gì?
họ không còn nói, tôi vẫn nghe xung quanh đời huyên náo
nghe rất nhiều, biết quá nhiều, sao không rõ ràng
sống là nghe hay chết mới nghe?

Khi ngồi bất động rất lâu nghĩ về những tâm khổ
chuyện khổ tâm lớn hơn con muỗi đậu trên tay
nó đâm xuống rồi tôi sẽ đau ngứa
làm người thật sự nên làm gì?
đập con muỗi hay tiếp tục đào sâu sống chết?

Ngu Yên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.