Giã từ Đà Lạt

Posted: 12/11/2013 in Âm Nhạc, Bùi Giáng, Thu Thủy, Thơ

Thu Thủy

nu_sinh_da_lat

Thơ: Bùi Giáng; Nhạc: Thu Thủy; Tác giả trình bày
Bản ký âm PDF

Nguồn: Trần Hữu Hoàng giới thiệu và chuyển nhạc cùng âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.