Archive for the ‘Bùi Giáng’ Category

Bùi Giáng (1926—1998)
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác Bờ lúa (Mưa Nguồn, 1962)

rice_field_bank

You die​d​ on the rice​ field bank
Leaving behind on the trail
An imprint of a tiny footstep

I traversed the highlands​​
Gazing at the clouds that day​
​In t​h​e frenzied​ night the rain howl​ed
The delirious​ midnight​ ​moon​ evaded​ the wind​
(more…)

Thu Thủy

nu_sinh_da_lat

Thơ: Bùi Giáng; Nhạc: Thu Thủy; Tác giả trình bày
Bản ký âm PDF

Nguồn: Trần Hữu Hoàng giới thiệu và chuyển nhạc cùng âm bản mp3.