Philippines thương lắm!

Posted: 12/11/2013 in Phan Thành Khương, Thơ

Phan Thành Khương

haiyan_victims

Bạn ở đầu sóng đầu gió,
Bão tố xồng xộc vào nhà,
Gây ra trùng trùng đau khổ!
Thương Bạn, thương lắm Bạn à!

Haiyan hung bạo bất thường,
Cướp mất hàng nghìn sinh mạng,
Tan nhà, tan vườn, tan ruộng,
Tan bao công sức, tan hoang!

Bè lũ bá quyền, bành trướng
Chắc là vui sướng lắm đây?
Mồm vẫn “chia buồn thống thiết”
Biết đâu lòng dạ lũ này!

Hãy gượng đứng lên Bạn nhé!
Mong sao chân cứng đá mềm!
Gian nan thử thách lòng Bạn,
Tin rằng Bạn vẫn tiến lên!

Việt Nam, 11-11-2013
Phan Thành Khương
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.