Tình xuân tha hương

Posted: 28/01/2014 in Âm Nhạc, Diệu Hiền, Hòa Bình, Thơ, Đặng Thái Sử


 
Nhạc: Hòa Bình
Thơ: Đặng Thái Sử
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.