Archive for the ‘Đặng Thái Sử’ Category

Hòa Bình

Thơ: Đặng Thái Sử; Nhạc: Hòa Bình; Tiếng hát: Quốc Duy
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.


 
Nhạc: Hòa Bình
Thơ: Đặng Thái Sử
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube