Cali mùa nắng hạ

Posted: 06/03/2019 in Âm Nhạc, Hòa Bình, Quốc Duy, Thơ, Đặng Thái Sử

Hòa Bình

Thơ: Đặng Thái Sử; Nhạc: Hòa Bình; Tiếng hát: Quốc Duy
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.