Về thôi em ơi

Posted: 05/02/2014 in Âm Nhạc, Chu Trầm Nguyên Minh, Minh Hoàng, Nguyễn Phú Yên, Thơ

Nguyễn Phú Yên

thieu_nu_om_mat

Thơ: Chu Trầm Nguyên Minh; Nhạc: Nguyễn Phú Yên; Tiếng hát: Minh Hoàng
Bản ký âm PDF

Nguồn: Chu Trầm Nguyên Minh gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.