Archive for the ‘Minh Hoàng’ Category

Nguyễn Phú Yên

thieu_nu_om_mat

Thơ: Chu Trầm Nguyên Minh; Nhạc: Nguyễn Phú Yên; Tiếng hát: Minh Hoàng
Bản ký âm PDF

Nguồn: Chu Trầm Nguyên Minh gửi nhạc và âm bản mp3.