Về thôi em ơi

Posted: 31/03/2014 in Âm Nhạc, La Toàn Vinh, Phan Ni Tấn, Phạm Hồng Biển, Thơ


 
Nhạc: Phan Ni Tấn [Bản ký âm PDF]
Thơ: La Toàn Vinh
Hòa âm và trình bày: Phạm Hồng Biển
Nguồn: La Toàn Vinh gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube.

Đã đóng bình luận.