Dã quỳ về biển

Posted: 02/04/2014 in Âm Nhạc, Minh Tuấn, Nguyễn Kim Sơn, Thu Thủy, Thơ

Thu Thủy

Thieu_nu_va_bong_quy_rung-dinh_cuong
Thiếu nữ và bông quỳ rừng
Đinh Cường

Thơ: Nguyễn Kim Sơn; Nhạc: Thu Thủy; Tiếng hát: Minh Tuấn
Bản ký âm PDF

Nguồn: Trần Hữu Hoàng chuyển nhạc cùng âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.