Chim lồng

Posted: 09/07/2014 in Bắc Phong, Maya Angelou, Thơ

Maya Angelou
Bắc Phong chuyển ngữ

the_caged_bird

tự do tung cánh
chim trời
trên lưng gió thả
buông lơi
theo dòng
cánh nhuộm
vàng nắng cuối sông
thản nhiên
chim nhận
trời trong của mình

nhưng cũng lẩn quẩn
kiếp chim
song thô lồng hẹp
chắn
tầm nhìn quanh
chim bị cắt cánh
cột chân
há mỏ hót
gửi oán than
ra ngoài

hót sợ
bất trắc đâu đây
vẫn mong
vọng đến nương đồi
xa xăm
tiếng chim
hót ở trong lồng
tự do khao khát
được tung
cánh mềm

chim trời
mơ tưởng gió êm
lùa qua
xào xạc lá
hàng cây xanh
và mồi giun ở
ngoài đồng
chim gọi riêng
khoảng trời hồng
đang bay

chim lồng
chân đứng u hoài
trên mồ
của giấc mơ
ngày tự do
chao ôi
mộng dữ làm cho
hồn chim
bật tiếng cơ hồ
hãi kinh
chim bị cắt cánh
cột chân
há mỏ hót
gửi oán than
ra ngoài

hót sợ
bất trắc đâu đây
vẫn mong
vọng đến nương đồi
xa xăm
tiếng chim
hót ở trong lồng
tự do khao khát
được tung
cánh mềm

Caged bird

A free bird leaps
on the back of the wind
and floats downstream
till the current ends
and dips his wing
in the orange sun rays
and dares to claim the sky.

But a bird that stalks
down his narrow cage
can seldom see through
his bars of rage
his wings are clipped and
his feet are tied
so he opens his throat to sing.

The caged bird sings
with a fearful trill
of things unknown
but longed for still
and his tune is heard
on the distant hill
for the caged bird
sings of freedom.

The free bird thinks of another breeze
and the trade winds soft through the sighing trees
and the fat worms waiting on a dawn bright lawn
and he names the sky his own

But a caged bird stands on the grave of dreams
his shadow shouts on a nightmare scream
his wings are clipped and his feet are tied
so he opens his throat to sing.

The caged bird sings
with a fearful trill
of things unknown
but longed for still
and his tune is heard
on the distant hill
for the caged bird
sings of freedom

maya_angelou
Maya Angelou (1928-2014)
Bắc Phong chuyển ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.