Lại thơ sinh nhật | Vào thu

Posted: 04/09/2014 in Chân Phương, Thơ

Chân Phương

??????????

Lại thơ sinh nhật

cây cối bơ vơ giữa các múi giờ

từng đoàn từng đoàn
lũ toa tàu bịt mắt
kéo những mùa mưa thất lạc
biệt tăm

tháng Chín
lần bước xuống mấy thang âm

tấp vào gạch đá câm
tiếng vọng sóng thần

mối sầu cộng thêm từng năm
muối tan lòng đất
nỗi nhớ trừ đi từng ngày
sương toả thành mây

biển với tôi
lại già thêm một tuổi

 

Vào thu

bất ngờ trang nhạc lật
giữa quảng lặng không gian
thay cho tiếng phách đàn
sóng và mây thăng giáng

dàn phong cầm tháng tám –
bản giao hưởng thời gian –
mọi âm sắc chợt im
như mùa khô suối cạn

rồi từ chân trời vắng
ngân lên điệu độc huyền
theo ngón vuốt muộn phiền
của bàn tay kỷ niệm

Chân Phương
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.