Mây ngừng bay

Posted: 14/09/2014 in Phạm Cao Hoàng, Thơ
Thẻ:

Phạm Cao Hoàng
Chia tay anh Nguyễn Xuân Hoàng

nguyen_xuan_hoang-dinh_cuong-1991
Nguyễn Xuân Hoàng – Đinh Cường vẽ – 1991

cũng đành thôi, nắng tắt rồi
mặt trời đã lặn ngày vui đã tàn
một vì sao – Nguyễn Xuân Hoàng
vừa rơi vào cõi vĩnh hằng sáng nay

cũng đành thôi, mây ngừng bay
trái tim ngừng đập, bàn tay vẫy chào
biết đời là giấc chiêm bao
mà sao lòng vẫn thấy đau vô cùng

cũng đành cạn một dòng sông
người đi đi mãi và không trở về
bên kia là phía hư vô
trăm năm còn lại bóng mồ hư không

Phạm Cao Hoàng
Virginia, September 13, 2014

Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.