Tương phùng | Đi thật | Vọng tổ

Posted: 16/09/2014 in Thơ, Viên Dung
Thẻ:

Viên Dung
Tưởng nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng

bui_giang-thanh_tam_tuyen-mai_thao-nguyen_xuan_hoang-1972
Bùi Giáng, Thanh Tâm Tuyền, Mai Thảo, Nguyễn Xuân Hoàng
trước toà soạn báo Văn, Sài Gòn năm 1972

Tương phùng

hình ta thấy
suối vàng
Mai Thảo đón

tay bạn Văn
nắm
hỏi sao trời

điều khó hiểu như nhiều bạn cũ
mình đi gặp
chuyện cũ ở thiên thu

 

Đi thật

đi, thì cứ đi
người đi thật
nhẹ

từ khi ta biết
bất lực
khó bao che

hãy tiễn người đi
nhẹ thật
nhé !

 

Vọng tổ

nhân gian mọng
có con sâu choán tổ
người bỏ đi
đi thật
hề tố khổ, đổ thừa

tóc bạc trên cao
dung dị
tợ dạ thưa
đất tạm dung
khó cầm đươc nữa

người đi êm
mà chiêm bao để, chừng
rực lửa
biết đâu mai
đừng thổi lửa điêu linh

Viên Dung
15/09/2014
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.