Nén nhang gởi Nguyễn Xuân Hoàng

Posted: 17/09/2014 in Thơ, Trúc Thanh Tâm
Thẻ:

Trúc Thanh Tâm

nguyen_xuan_hoang_5
Nguyễn Xuân Hoàng

Nợ trần trả dứt, bạn đi
Bảy mươi lăm tuổi còn gì nuối đâu
Trải qua hạnh phúc, khổ đau
Sống hai thế kỷ đủ màu nhân gian

Nén nhang gởi Nguyễn Xuân Hoàng
Bên kia cõi khác, lá vàng phố xưa
Sài Gòn nắng, Nha Trang mưa
Cali gió khóc lạc mùa vào thu !

Trúc Thanh Tâm
( Châu Đốc )
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.