Nằm | Chim và người

Posted: 23/09/2014 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ
Thẻ:

Hoàng Xuân Sơn

nguyen_xuan_hoang_an_giac_nghin_thu

Nằm

nhắm mắt cũng thấy bạn nằm
mở mắt cũng thấy bạn nằm an nhiên
nằm nằm nằm
nằm nằm nằm
tay thu một nắm thùy âm một bài
tiếng còn gõ mộc bên tai
vin nghe tiếp dẫn đường trài thênh thênh
xương đã trui lửa đã bền
thì chuông đồng cũng vô biên thế nằm

20 sept. 2014
[sau khi đọc bài thơ đi bộ về ngồi phơi nắng của đinh cường
phạm cao hoàng chuyển]

 

Chim và người

chim về cột mốc cành thung
biển xóa nghĩa ngữ nường tung bay rồi
dấu đen. có những nốt rời
tiếng hát cháy bỏng. hồn trơi. chập chờn
cái thập ác kéo lê. bồn
nước sụp. vỗ thề điệu hờn cung mi
ngón tay kéo rừng lên khuy
đá đàn đục bỏ tà huy về mầu
thị nương đã hút con tầu
mà người vẫn đứng sầu âu ngậm buồn
chim lần chuỗi hạt mây tuôn

20 sept. 14

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.