Ngọn lửa vô úy

Posted: 23/09/2014 in Lữ Quỳnh, Thơ
Thẻ:

Lữ Quỳnh
Gửi hương linh Nguyễn Xuân Hoàng

thap_nhang

anh ra đi thực rồi sao
hình hài gió lửa thuở nào giờ đây
đau thương cát bụi đong đầy
trăm lời hộ niệm cùng mây đưa người
hồng trần. cõi tạm mà thôi
rồi ra ai cũng một nơi quay về

Nam Mô A Di Đà Như Lai.

Lữ Quỳnh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.