Khúc ca đi trên sa mạc

Posted: 20/11/2014 in Cao Bá Quát, Thơ, Yên Nhiên

Cao Bá Quát (1809—1855)
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác Sa Hành Đoản Ca

doc_hanh_sa_mac

​B​ãi cát dài mênh mông vô tận
​L​ữ khách đi lầm lũi đi hoài
​B​ước đi lại một bước lùi
​C​hiều hôm tịch lặng ngậm ngùi lệ hoen
​C​hẳng học được phép tiên du mộng
​H​ận cho thân lên thác xuống ghềnh
​B​ao người ham chuộng lợi danh
​B​ấy lâu tất tả loanh quanh trên đường
​B​ên hiên quán rượu thơm gió thoảng
​T​ỉnh mấy ai muôn vạn người say

Ngao ngán thay mênh mông bãi cát
​Đ​ường hiểm nguy giăng mắc quanh ta
​C​on đường bằng phẳng khuất xa
​H​ãy nghe ta hát khúc ca đường cùng
​N​úi phương Bắc chập chùng núi tiếp
​N​úi phương Nam trùng điệp sóng dồn
​S​ao người còn đứng chon von
​N​ơi hoang mạc giữa hoàng hôn cát lầy?

Sa Hành Đoản Ca

Trường sa phục trường sa
Nhất bộ nhất hồi khước
Nhật nhập hành vị dĩ
Khách tử lệ giao lạc
Quân bất học tiên gia mỹ thụy ông
Đăng sơn thiệp thuỷ oán hà cùng
Cổ lai danh lợi nhân
Bôn tẩu lộ đồ trung
Phong tiền tửu điếm hữu mỹ tửu
Tỉnh giả thường thiểu, tuý giả đồng
Trường sa, trường sa, nại cừ hà
Thản lộ mang mang uý lộ đa
Thính ngã nhất xướng cùng đồ ca
Bắc sơn chi bắc sơn vạn điệp
Nam sơn chi nam ba vạn cấp
Quân hồ vi hồ sa thượng lập

沙 行 短 歌

長 沙 復 長 沙
一 步 一 回 卻
日 入 行 未 已
客 子 淚 交 落
君 不 學 仙 家 美 睡 翁
登 山 涉 水 怨 何 窮
古 來 名 利 人
奔 走 路 途 中
風 前 酒 店有 美 酒
醒 者 常少 醉 者 同
長 沙 長 沙 奈 渠 何
坦 路 茫 茫 畏 路 多
聽 我 一 倡 窮 途 歌
北 山 之 北 山 萬 疊
南 山 之 南 波 萬 級
君 胡 為 乎 沙 上 立

Cao Bá Quát
Yên Nhiên chuyển ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.