Về miền Đông uống rượu

Posted: 31/12/2014 in Kha Tiệm Ly, Thơ

Kha Tiệm Ly
Tặng Lang Vườn

cung_ly_uong_ruou

Đất phương Nam rượu đã lờn mùi,
Chợt nhớ đệ huynh dọc đường số một.
Hảo hán bốn phương thiếu gì chí cốt,
Lẽ nào một mình ôm rượu uống khơi khơi?

Một ngày gặp nhau, mấy ngày ly biệt,
Lời tri âm sao chẳng nổ tràn tràn?
Trăm năm dễ chi gặp người hào kiệt
Thì rượu tương phùng sao chẳng rót chang chang?

Rồi mai đây, đâu hẹn thân bèo nước,
Bỏ hết đi! – Chừa sĩ khí mà thôi!
Ta gặp nhau cũng là duyên kiếp trước.
Biết ra sao, sau sáu nẻo luân hồi?

Rượu khí phách tràn tràn lời khí phách,
Rượu hùng anh cạn chén với anh hùng.
Rượu hảo hán chỉ chọn người hảo hán
Rượu ngang tàng bén kiếm Lệnh Hồ Xung!

Mặc cho đời tranh danh tranh lợi,
Tranh nhục, tranh vinh, rồi cũng một nấm mồ
Đập bình vỡ, nói một lời sảng khoái,
Vỗ bàn ca khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ.

12/2014
Kha Tiệm Ly
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.