Cho một người bị xử bắn

Posted: 08/01/2015 in Thơ, Trang Châu

Trang Châu
Để tưởng nhớ Trần Văn Bá bị xử bắn ngày 08-01-1985.

tran_van_ba
Trần Văn Bá (1945-1985)

Được tin anh gục ngã
Trên đường về quê hương
Tôi ngồi trên đất lạ
Nghe nhói niềm đau thương

Dù chưa quen biết mặt
Chưa sát cánh gian lao
Chúng ta vẫn thương nhau
Trong tình thương dân tộc

Anh chọn con đường xa
Mong đem lại thật gần
Hạnh phúc cho nhân dân
Đang một đời thống khổ

Anh muốn thổi Tự Do
Vào ngục tù tăm tối
Cho lòng dân mong đợi
Thấy ánh sáng chan hòa

Chúng tưởng xử bắn anh
Chúng tôi đây chùn bước
Nhưng tham tàn, bạo ngược
Thêm nung chí hùng anh

Máu của anh đã chảy
Thành một biển keo sơn
Kết chặc chúng tôi lại
Làm một khối căm hờn

Hởi người vừa nằm xuống
Hãy ngủ giấc ngủ ngon
Nhiệm vụ anh đã tròn
Phần chúng tôi tiếp nối

Trang Châu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.