Bầu ngực núi rừng

Posted: 14/01/2015 in Âm Nhạc, Như Thương, Phan Ni Tấn, Thùy Dương, Thơ

Phan Ni Tấn

nguoi_thuong_1955

Thơ: Như Thương; Nhạc: Phan Ni Tấn; Hòa âm: Đỗ Hải; Tiếng hát: Thùy Dương

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.