Archive for the ‘Như Thương’ Category

Phan Ni Tấn

nguoi_thuong_1955

Thơ: Như Thương; Nhạc: Phan Ni Tấn; Hòa âm: Đỗ Hải; Tiếng hát: Thùy Dương

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3