Ðêm trăng nhớ em

Posted: 16/08/2015 in Nguyễn Minh Thanh, Thơ, Đỗ Phủ

Đỗ Phủ
Nguyễn Minh Thanh chuyển ngữ từ nguyên tác Nguyệt dạ ức xá đệ

nguyet_da_uc_xa_de

Đêm Trăng Nhớ Em

Trống Đồn dứt bộ hành
Tiếng nhạn thu mong manh
Xứ người đêm móc trắ́ng
Quê Mẹ tắ́m trăng thanh
Em trai đều lưu lạc
Nhà cũ cũng tan tành
Thư gởi hoài chẳng đến
Bao giờ hết chiến tranh?

Nguyệt dạ ức xá đệ

Thú cổ đoạn nhân hành,
Thu biên nhất nhạn thanh.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Hữu đệ giai phân tán,
Vô gia vấn tử sinh.
Ký thư trường bất đạt,
Huống nãi vị hưu binh.

月夜憶舍弟

戍鼓斷人行,
秋邊一雁聲。
露從今夜白,
月是故鄉明。
有弟皆分散,
無家問死生。
寄書長不達,
況乃未休兵。

Đỗ Phủ
Nguyễn Minh Thanh chuyển ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.