Archive for the ‘Đỗ Phủ’ Category

Đỗ Phủ (712-770)
Yên Nhiên chuyển ngữ

Dạo bước tìm hoa

Ngõ nhà nàng cỏ hoa dẫn lối
Ngàn đóa muôn bông rối trĩu cành
Luyến lưu bướm đẹp lượn quanh
Say sưa ríu rít chim oanh hót lừng
(more…)

Đỗ Phủ (712—770)
Ngô Đình Chương & Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác các bài Thu hứng I, II, III và IV

Buồn thu I

Đó đây sương nhẹ giữa rừng phong
Mờ đỉnh Vu sơn chạnh nỗi lòng
Sông nước sóng xao tha thiết nhớ
Lưng trời mây lượn ngậm ngùi trông
Hương thu hai bận cúc vàng đã
Quan tái muôn trùng bạn tác không
Áo ấm nhà nhà lo tiết lạnh
Thành cao Bạch-đế mắt lưng tròng

Ngô Đình Chương (phỏng dịch)
(more…)

Đỗ Phủ
Nguyễn Minh Thanh chuyển ngữ từ nguyên tác Nguyệt dạ ức xá đệ

nguyet_da_uc_xa_de

Đêm Trăng Nhớ Em

Trống Đồn dứt bộ hành
Tiếng nhạn thu mong manh
Xứ người đêm móc trắ́ng
Quê Mẹ tắ́m trăng thanh
Em trai đều lưu lạc
Nhà cũ cũng tan tành
Thư gởi hoài chẳng đến
Bao giờ hết chiến tranh?
(more…)

Nguyễn Du, Trần Nhân Tông, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, Sầm Tham, Lưu Vũ Tích, Tiết Đào
Trần thị LaiHồng sưu tầm và chuyển ngữ

mai_trang-ttlh

Xuân Mai

Nguyễn Du (1766-1820)

Cộng chỉ Mai hoa báo tiểu tức
Xuân tằng hà đáo dị hương nhân!

Mai mùa Xuân

Hoa Mai cùng báo tin Xuân
Đất khách nào biết có Xuân lại về!

(more…)