Archive for the ‘Bạch Cư Dị’ Category

Bạch Cư Dị (772—846)
Yên Nhiên chuyển ngữ

Trên núi cao

Núi non mây phủ chập chùng
Lưng đèo hoa cỏ bạn cùng đón đưa
Chạnh lòng nhớ thuở xuân xưa
Thiên nhiên cảnh đẹp không chừa riêng ai
Người ẩn dật luyến lưu hoài

Du Vân Cư Tự Tặng Mục Tam Thập Lục Địa Chủ

Loạn phong thâm xứ vân cư lộ
Cộng đạp hoa hành độc tích xuân
Thắng địa bản lai vô định chủ
Đại đô sơn thuộc ái sơn nhân
(more…)

Bạch Cư Dị
Nguyễn Minh Thanh dịch từ nguyên tác Lâm Giang Tống Hạ Chiêm

ben_song_tien_ban

Tiễn bạn già đi, lệ ngấn sầu
Bảy mươi tuổi cả biết về đâu
Buồn trông thuyền cuốn theo chiều gió
Sóng bạc bao quanh khách bạc đầu…
(more…)

Trên hồ

Posted: 15/08/2015 in Bạch Cư Dị, Thơ, Yên Nhiên

Bạch Cư Dị 白居易 (772—846)
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác Trì thượng

hai_sen_hong-nguyen_thi_tam
Hái sen hồng
Nguyễn Thị Tâm

Trên hồ

Cô nhỏ chèo ghe nhỏ
Hái trộm sen trắng về
Không biết che tung tích
Kìa lục bình rẽ ngôi
(more…)

Nguyễn Du, Trần Nhân Tông, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, Sầm Tham, Lưu Vũ Tích, Tiết Đào
Trần thị LaiHồng sưu tầm và chuyển ngữ

mai_trang-ttlh

Xuân Mai

Nguyễn Du (1766-1820)

Cộng chỉ Mai hoa báo tiểu tức
Xuân tằng hà đáo dị hương nhân!

Mai mùa Xuân

Hoa Mai cùng báo tin Xuân
Đất khách nào biết có Xuân lại về!

(more…)

Lý BạchBạch Cư Dị
Nguyễn Lương Vỵ phỏng dịch

mua_thu

LÝ BẠCH
THU TỨ

李白
秋思

燕支黃葉落,
妾望自登臺。
海上碧雲斷,
單于秋色來。
胡兵沙塞合,
漢使玉關回。
征客無歸日,
空悲蕙草摧。

Phiên âm:

Lý Bạch
Thu Tứ

Yên Chi hoàng diệp lạc,
Thiếp vọng tự đăng đài.
Hải thượng bích vân đoạn,
Thiền Vu thu sắc lai.
Hồ binh sa tái hợp,
Hán sứ Ngọc Quan hồi.
Chinh khách vô quy nhật,
Không bi huệ thảo tồi.

Dịch nghĩa:

Ở Yên Chi lá vàng rơi
Thiếp tự lên đài cao ngóng nhìn
Trên vùng Thanh Hải mây biếc đứt khúc
Miền Thiền Vu vẻ thu đã trở lại
Quân Hồ kéo đến đầy trước ải cát
Sứ nhà Hán từ Ngọc Môn quan trở về
Lính chiến chưa biết ngày trở về
Thương cho cỏ huệ úa tàn

Nguyễn Lương Vỵ phỏng dịch:

Yên Chi lá vàng rụng
Đài cao em trông vời
Thanh Hải mây xanh lủng
Thiền Vu thu chớm rồi
Giặc Hồ tràn ải cát
Sứ Hán về lại thôi
Đời lính bao giờ gặp
Huệ úa tàn than ôi!
(more…)

Bạch Cư Dị

bach_cu_di
Bạch Cư Dị (772—846)

Hái sen

Anne Nguyễn chuyển ngữ từ nguyên tác Thái liên khúc (tặng chị ktth)

Gió lay hoa sen, sóng vờn lá ấu
Thuyền nan trôi giữa rừng hoa
Gặp chàng—cúi đầu nhoẻn miệng cười không nói
Trâm ngọc rơi vào làn nước trong
(more…)