Ra bờ sông tiễn Hạ Chiêm

Posted: 15/09/2015 in Bạch Cư Dị, Nguyễn Minh Thanh, Thơ

Bạch Cư Dị
Nguyễn Minh Thanh dịch từ nguyên tác Lâm Giang Tống Hạ Chiêm

ben_song_tien_ban

Tiễn bạn già đi, lệ ngấn sầu
Bảy mươi tuổi cả biết về đâu
Buồn trông thuyền cuốn theo chiều gió
Sóng bạc bao quanh khách bạc đầu…

臨江送夏瞻

悲君老別淚沾巾,
七十無家萬里身。
愁見舟行風又起,
白頭浪裏白頭人。

Lâm Giang Tống Hạ Chiêm

Bi quân lão biệt lệ triêm cân
Thất thập vô gia vạn lý thân
Sầu kiến chu hành phong hựu khởi
Bạch đầu lãng lý bạch đầu nhân

Bạch Cư Dị
Nguyễn Minh Thanh dịch

Bạch Cư Dị (772-846) là một thi sĩ đời Đường bên Tàu, danh tiếng Ông ngang Lý Bạch, Đổ Phủ. Ông đổ Tiến sĩ, làm quan trong triều, chức Tả Thập Di. Sau bị đày làm Tư Mã Giang Châu, rồi Thứ Sử Hàng Châu. Sau cùng, được triệu về kinh đô Lạc Dương làm Thái Tử Thiếu Phó và mất…

Tác phẩm nổi tiếng ở VN là Tỳ Bà hành, Trường Hận ca…

Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.