Archive for the ‘Lý Bạch’ Category

Lý Bạch (701 – 762)
Bắc Phong phỏng dịch

Ánh trăng chiếu ở đầu giường
Ngỡ như nền đất phủ sương ảo mờ
Ngẩng nhìn trăng sáng song thưa
Cúi đầu nhớ đến quê xưa chạnh lòng
(more…)

Lý Bạch (701—762)
Yên Nhiên chuyển ngữ

Lên đài cao

Chim phượng đài cao từng ghé chơi
Vắng thưa sông vẫn lững lờ trôi
Cỏ hoang điện cổ um tùm mọc
Áo mão cân đai gò đất bồi
Trời biếc núi nhòa xa tít tắp
Cù lao dòng nước nhánh chia đôi
Thành sầu mây khói che mờ nắng
Khuất bóng kinh đô luống ngậm ngùi
(more…)

Lý Bạch (701-762)
Yên Nhiên chuyển ngữ

Dưới trăng uống rượu một mình

Ngồi ôm nậm rượu dưới vòm hoa
Không người thân thích chỉ mình ta
Nâng chén ta mời vầng trăng sáng
Bóng mình thêm nữa thành bộ ba
Mời trăng chung nhấp trăng chả khứng
Bóng còn lẽo đẽo bước theo ta
Thôi thì kết bạn cùng bóng, nguyệt
Mua vui thôi để đợi xuân mà
Ta múa may bóng ta điên đảo
Ta ca trăng xao xuyến nhìn ta
Cùng giao hoan vừa khi tỉnh rượu
Hết say thời tản mác chia xa
Duyên tình dẫu có là hư huyễn
Tương ngộ trùng lai hẹn Ngân hà
(more…)

Lý Bạch
Nguyễn Minh Thanh dịch

ly_bach_nhin_trang

Tĩnh dạ tứ

Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương

Lặng nghĩ trong đêm

Sáng trăng soi trước giường
Ngỡ là đất tỏa sương
Ngẩng đầu trông trăng sáng
Cúi đầu nhớ quê hương
(more…)

Lý BạchBạch Cư Dị
Nguyễn Lương Vỵ phỏng dịch

mua_thu

LÝ BẠCH
THU TỨ

李白
秋思

燕支黃葉落,
妾望自登臺。
海上碧雲斷,
單于秋色來。
胡兵沙塞合,
漢使玉關回。
征客無歸日,
空悲蕙草摧。

Phiên âm:

Lý Bạch
Thu Tứ

Yên Chi hoàng diệp lạc,
Thiếp vọng tự đăng đài.
Hải thượng bích vân đoạn,
Thiền Vu thu sắc lai.
Hồ binh sa tái hợp,
Hán sứ Ngọc Quan hồi.
Chinh khách vô quy nhật,
Không bi huệ thảo tồi.

Dịch nghĩa:

Ở Yên Chi lá vàng rơi
Thiếp tự lên đài cao ngóng nhìn
Trên vùng Thanh Hải mây biếc đứt khúc
Miền Thiền Vu vẻ thu đã trở lại
Quân Hồ kéo đến đầy trước ải cát
Sứ nhà Hán từ Ngọc Môn quan trở về
Lính chiến chưa biết ngày trở về
Thương cho cỏ huệ úa tàn

Nguyễn Lương Vỵ phỏng dịch:

Yên Chi lá vàng rụng
Đài cao em trông vời
Thanh Hải mây xanh lủng
Thiền Vu thu chớm rồi
Giặc Hồ tràn ải cát
Sứ Hán về lại thôi
Đời lính bao giờ gặp
Huệ úa tàn than ôi!
(more…)

Lý Bạch (701 – 762)
Nguyễn Minh Thanh dịch

Đăng Kim Lăng Phượng Hoàng Đài

Phượng Hoàng đài thượng Phượng Hoàng du
Phượng khứ, đài không, giang tự lưu
Ngô cung hoa thảo mai u kính
Tấn đại y quan thành cổ khâu
Tam sơn bán lạc thanh thiên ngoại
Nhị thủy trung phân Bạch Lộ châu
Tổng vị phù vân năng tế nhật
Trường An bất kiến sử nhân sầu..!!

 

Lên chơi Đài Phượng Hoàng ở Kim Lăng

1.
Phượng đài cao vợi, Phượng về chơi
Phượng vắng, đài trơ, nước vẫn trôi
Ngô điện cỏ hoa che kín lối
Tấn triều áo mão hóa hoang đồi
Thanh sơn ba ngọn trời chia nửa
Bạch lộ một cồn nước rẽ đôi
Mây phủ vầng dương mờ ánh sáng
Trường An khuất dạng khách bồi hồi..!!
(more…)