Dưới trăng uống rượu một mình | Từ khúc gió thu | Con cò trắng | Gửi người xa

Posted: 30/10/2020 in Lý Bạch, Thơ, Yên Nhiên

Lý Bạch (701-762)
Yên Nhiên chuyển ngữ

Dưới trăng uống rượu một mình

Ngồi ôm nậm rượu dưới vòm hoa
Không người thân thích chỉ mình ta
Nâng chén ta mời vầng trăng sáng
Bóng mình thêm nữa thành bộ ba
Mời trăng chung nhấp trăng chả khứng
Bóng còn lẽo đẽo bước theo ta
Thôi thì kết bạn cùng bóng, nguyệt
Mua vui thôi để đợi xuân mà
Ta múa may bóng ta điên đảo
Ta ca trăng xao xuyến nhìn ta
Cùng giao hoan vừa khi tỉnh rượu
Hết say thời tản mác chia xa
Duyên tình dẫu có là hư huyễn
Tương ngộ trùng lai hẹn Ngân hà

 
Nguyệt Hạ Độc Chước kỳ 1

Hoa gian nhất hồ tửu
Độc chước vô tương thân
Cử bôi yêu minh nguyệt
Đối ảnh thành tam nhân
Nguyệt ký bất giải ẩm
Ảnh đồ tùy ngã thân
Tạm bạn nguyệt tương ảnh
Hành lạc tu cập xuân
Ngã ca nguyệt bồi hồi
Ngã vũ ảnh linh loạn
Tỉnh thời đồng giao hoan
Túy hậu các phân tán
Vĩnh kết vô tình du
Tương kỳ mạc Vân Hán

 

Từ khúc gió thu

Gió thu mát
Trăng thu sáng
Lá rụng tụ rồi lại tán
Quạ lạnh đậu bỗng hoảng kinh
Nhớ nhau, biết ngày nào gặp nhau?
Đêm nay khó nén tình sầu

 
Thu Phong Từ

Thu phong thanh
Thu nguyệt minh
Lạc diệp tụ hoàn tán
Hàn nha thê phục kinh
Tương tư tương kiến tri hà nhật
Thử thì thử dạ nan vi tình

 

Con cò trắng

Như một làn sương rơi
Bờ nước đáp thảnh thơi
Mùa thu, con cò trắng
Đứng ngó mông giữa trời

 
Bạch Lộ Tư

Bạch lộ há thu thủy
Cô phi như trụy sương
Tâm nhàn thả vị khứ
Độc lập sa châu bàng

 

Gửi người xa

Nàng ở đây, nhà đầy hoa nở
Vắng nàng rồi, giường bỏ trống không
Chăn gấm cuốn, chẳng ai nằm
Dư hương lưu luyến ba năm ngậm ngùi
Người biền biệt tăm hơi đâu thấy
Thoảng hương kia còn đấy gợi sầu
Lá vàng rơi rụng nhớ nhau
Sương đêm thấm ướt bạc màu rêu xanh

 
Ký Viễn

Mỹ nhân tại thì hoa mãn đường
Mỹ nhân khứ hậu dư không sàng
Sàng trung tú bị quyển bất tẩm
Chí kim tam tải văn dư hương
Hương diệc cánh bất diệt
Nhân diệc cánh bất lai
Tương tư hoàng diệp lạc
Bạch lộ thấp thanh đài

Lý Bạch (701-762)
Yên Nhiên chuyển ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.