Đêm vắng trầm tư

Posted: 05/03/2021 in Bắc Phong, Lý Bạch, Thơ

Lý Bạch (701 – 762)
Bắc Phong phỏng dịch

Ánh trăng chiếu ở đầu giường
Ngỡ như nền đất phủ sương ảo mờ
Ngẩng nhìn trăng sáng song thưa
Cúi đầu nhớ đến quê xưa chạnh lòng

 
TĨNH DẠ TỨ

Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương.
Cử đầu vọng minh nguyệt,
Đê đầu tư cố hương.

Lý Bạch (701 – 762)
Bắc Phong phỏng dịch
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.