Lên đài cao | Soi gương | Trêu tặng Đỗ Phủ

Posted: 09/11/2020 in Lý Bạch, Thơ, Yên Nhiên

Lý Bạch (701—762)
Yên Nhiên chuyển ngữ

Lên đài cao

Chim phượng đài cao từng ghé chơi
Vắng thưa sông vẫn lững lờ trôi
Cỏ hoang điện cổ um tùm mọc
Áo mão cân đai gò đất bồi
Trời biếc núi nhòa xa tít tắp
Cù lao dòng nước nhánh chia đôi
Thành sầu mây khói che mờ nắng
Khuất bóng kinh đô luống ngậm ngùi

 
Đăng Kim Lăng Phụng Hoàng Đài

Phụng Hoàng đài thượng phụng hoàng du
Phụng khứ đài không giang tự lưu
Ngô cung hoa thảo mai u kính
Tấn đại y quan thành cổ khâu
Tam Sơn bán lạc thanh thiên ngoại
Nhị thủy trung phân Bạch Lộ châu
Tổng vị phù vân năng tế nhật
Trường An bất kiến sử nhân sầu

 

Soi gương

Bao nhiêu nỗi hận sầu tan tác
Chắp nối thành tóc bạc trên đầu
Ô hay! Chẳng hiểu vì đâu
Dường như gương sáng nhuộm màu sương thu

 
Thu Phố Ca kỳ 15

Bạch phát tam thiên trượng
Ly sầu tự cá trường
Bất tri minh kính lý
Hà xứ đắc thu sương

 

Trêu tặng Đỗ Phủ

Lên núi lại gặp bác
Đội nón đứng giữa trưa
Ốm o gầy mòn thế
Hẳn đến khổ vì thơ

 
Hí Tặng Đỗ Phủ

Phạn Khoả sơn đầu phùng Đỗ Phủ
Đầu đới lạp tử nhật trác ngọ
Tá vấn biệt lai thái sấu sinh
Tổng vị tòng tiền tác thi khổ

Lý Bạch (701—762)
Yên Nhiên chuyển ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.