Đăng Kim Lăng Phượng Hoàng Đài / Lên chơi Đài Phượng Hoàng ở Kim Lăng

Posted: 19/10/2012 in Lý Bạch, Nguyễn Minh Thanh, Thơ

Lý Bạch (701 – 762)
Nguyễn Minh Thanh dịch

Đăng Kim Lăng Phượng Hoàng Đài

Phượng Hoàng đài thượng Phượng Hoàng du
Phượng khứ, đài không, giang tự lưu
Ngô cung hoa thảo mai u kính
Tấn đại y quan thành cổ khâu
Tam sơn bán lạc thanh thiên ngoại
Nhị thủy trung phân Bạch Lộ châu
Tổng vị phù vân năng tế nhật
Trường An bất kiến sử nhân sầu..!!

 

Lên chơi Đài Phượng Hoàng ở Kim Lăng

1.
Phượng đài cao vợi, Phượng về chơi
Phượng vắng, đài trơ, nước vẫn trôi
Ngô điện cỏ hoa che kín lối
Tấn triều áo mão hóa hoang đồi
Thanh sơn ba ngọn trời chia nửa
Bạch lộ một cồn nước rẽ đôi
Mây phủ vầng dương mờ ánh sáng
Trường An khuất dạng khách bồi hồi..!!

2.
Phượng đài cao, Phượng ghé chơi
Phượng bay đài vắng nước khơi lững lờ
Ngô cung hoa cỏ ngập bờ
Tấn triều áo mão bây giờ đồi hoang
Thanh sơn ba ngọn thênh thang
Một cồn Bạch lộ hai làn nước phân
Mây che vầng sáng ngại ngần
Trường An khuất dạng du nhân buồn buồn..!!

Lý Bạch (701 – 762)
Nguyễn Minh Thanh dịch
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.