Trên núi cao | Đi chơi một mình | Tiếng đàn tranh trong đêm | Hoa đào | Nhớ thương chồng, đêm thu đập lụa |Núi thu

Posted: 11/09/2020 in Bạch Cư Dị, Thơ, Yên Nhiên

Bạch Cư Dị (772—846)
Yên Nhiên chuyển ngữ

Trên núi cao

Núi non mây phủ chập chùng
Lưng đèo hoa cỏ bạn cùng đón đưa
Chạnh lòng nhớ thuở xuân xưa
Thiên nhiên cảnh đẹp không chừa riêng ai
Người ẩn dật luyến lưu hoài

Du Vân Cư Tự Tặng Mục Tam Thập Lục Địa Chủ

Loạn phong thâm xứ vân cư lộ
Cộng đạp hoa hành độc tích xuân
Thắng địa bản lai vô định chủ
Đại đô sơn thuộc ái sơn nhân

 

Đi chơi một mình

Qua đêm hẹn ngủ lại chùa
Đường quê hiu quạnh ngựa thồ ta đi

Đồ Sơn tự độc du

Dã kính hành vô bạn
Tăng phòng túc hữu kỳ
Đồ sơn lai vãng thục
Duy thị mã đề tri

 

Tiếng đàn tranh trong đêm

Tóc xõa nghiêng nghiêng ẩn mặt hoa
Dây hồng áo tím dưới trăng ngà
Cung đàn khoan nhặt tơ lòng đó
Âm vỡ tan rồi tình xót xa

Dạ Tranh

Tử tụ hồng huyền minh nguyệt trung
Tự đàn tự cảm ám đê dung
Huyền ngưng chỉ yết thanh đình xứ
Biệt hữu thâm tình nhất vạn trùng

 

Hoa đào

Khi nơi nơi hương thơm bay hết
Chùa núi vườn đào mới rộ hoa
Hận tưởng mùa xuân đi biền biệt
Đâu hay đến ẩn chốn đây mà

Đại Lâm Tự Đào Hoa

Nhân gian tứ nguyệt phương phi tận
Sơn tự đào hoa thủy thịnh khai
Trường hận xuân quy vô mịch xứ
Bất tri chuyển nhập thử trung lai

 

Nhớ thương chồng, đêm thu đập lụa

Đêm thu dằng dặc tiếng chày khua
Gió lạnh trăng khuya dạ ngậm sầu
Từng tiếng không ngơi từng sợi bạc
Sớm mai e mái tóc trắng phau

Văn Dạ Châm

Thùy gia tư phụ thu đảo bạch
Nguyệt khổ phong thê châm thử bi
Bát nguyệt cửu nguyệt chính trường dạ
Thiên thanh vạn thanh vô liễu thì
Ưng đáo thiên minh đầu tân bạch
Nhất thanh thiêm đắc nhất hành ty

 

Núi thu

Bệnh lâu biếng ngoạn cảnh
Sáng nay trèo núi cao
Trời mây thu sắc lạnh
Ta tiều tụy xanh xao

Dây leo tay níu bước
Đá trắng nằm gối kê
Lòng ta vui khuây khỏa
Chiều muộn chưa muốn về

Đời người được bao nả
Thân tầm gửi đất trời
Mang nỗi sầu thiên cổ
Chưa một ngày thảnh thơi

Bao giờ gỡ lưới trần ai
Lên non cửa đóng then cài ẩn cư

Thu sơn

Cửu bệnh khoáng tâm thưởng
Kim triêu nhất đăng sơn
Sơn thu vân vật lãnh
Xứng ngã thanh luy nhan
Bạch thạch ngọa khả chẩm
Thanh la hành khả phan
Ý trung như hữu đắc
Tận nhật bất dục hoàn
Nhân sinh vô kỷ hà
Như ký thiên địa gian
Tâm hữu thiên tải ưu
Thân vô nhất nhật nhàn
Hà thì giải trần võng
Thử địa lai yểm quan

Bạch Cư Dị (772—846)
Yên Nhiên chuyển ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.