Hái sen | Hoa không hoa

Posted: 30/05/2013 in Anne Nguyễn, Bạch Cư Dị, Thơ

Bạch Cư Dị

bach_cu_di
Bạch Cư Dị (772—846)

Hái sen

Anne Nguyễn chuyển ngữ từ nguyên tác Thái liên khúc (tặng chị ktth)

Gió lay hoa sen, sóng vờn lá ấu
Thuyền nan trôi giữa rừng hoa
Gặp chàng—cúi đầu nhoẻn miệng cười không nói
Trâm ngọc rơi vào làn nước trong

Chance encounter

Lotus lilies swayed in the breeze, water-chestnut leaves in the ripples
Little boats floated amidst a sea of flowers
On their chance encounter
Head bowed, wanted to say something but she smiled
Her jade hairpin fell into the water

Thái liên khúc

Lăng diệp oanh ba hà chiểm phong
Hà hoa thâm xứ tiểu thuyền thông
Phùng lang dục ngữ đê đầu tiếu
Bích ngọc tao đầu lạc thủy trung

採蓮曲

菱葉縈波荷颭風
荷花深處小船通
逢郎欲語低頭笑
碧玉搔頭落水中

白居易

Hoa không hoa

Anne Nguyễn chuyển ngữ từ nguyên tác Hoa phi hoa (tặng anh td & m.)

Hoa mà không phải hoa
Mù sa cũng chẳng là
Nửa khuya vừa gặp gỡ
Mai sáng đã rời xa
Mộng xuân về phút chốc
Tìm đâu mây thoáng qua

A flower yet not a flower

A flower yet not a flower
A mist yet not a mist
Comes at midnight
Swiftly as a spring dream
Goes by daylight
Traceless as morning clouds

Hoa phi hoa

Hoa phi hoa
Vụ phi vụ
Dạ bán lai
Thiên minh khứ
Lai như xuân mộng kỷ đa thời
Khứ tự triêu vân vô mịch xứ

花非花

花非花
霧非霧
夜半來
天明去
來如春夢幾多時
去似朝雲無覓處

白居易

Bạch Cư Dị
Ann Nguyễn chuyển ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.